Björn Hansson Precis som i framtiden

20jun/090

Annonsering online minskar

Onlineannonsering är ett av de få medier som förväntas uppvisa tillväxt under 2009. Detta motsägs dock av det första kvartalets siffror från Google, som uppvisar 3% minskning av intäkterna jämfört med förra året.

Alltjämt fick dock Google in 5,5 miljarder USD i intäkter under årets första kvartal, vilket är betydligt mer än konkurrenten AOL, som under samma period minskade intäkterna med 23% till 867 miljoner USD.

Hos AOL minskade annonsintäkterna med 109 miljoner USD, vilket är 20% av de totala annonsintäkterna för AOL.

Yahoos vinst minskade med 78% under det första kvartalet 2009 och de totala intäkterna minskade med 13% till 1,58 miljarder USD. Även Microsoft får minskade intäkter under det första kvartalet 2009.

Det är dock i huvudsak i västvärlden som lågkonjunkturen slår mot internetannonseringen. Kinas största sökmotor, Baido, ökade sina annonsintäkter med över 41% på årsbasis. Vinsten i Baidu ökade med över 34% till 29,1 miljoner USD under det första kvartalet 2009. Antalet kunder minskade dock med 6,1% jämfört med det första kvartalet 2008.

Rediff, som är indiens största söktjänst, minskade sina intäkter med 33% under det första kvartalet 2009. Detta inkluderar ett tapp på 41,5% i annonsintäkter. De sektorer som främst har dragit ner på annonseringen i Indien är resor, platsannonser, kreditkort och fastighetsbranschen.

Källa: Tidningen Tendens